Biyodisk
Biyodisk

Biyodisk

Biyodisk

Döner biyolojik disk (biyodisk) sistemleri, mikroorganizmaların üzerinde üremesi için uygun bir yüzeyi sağlayacak şekilde yapılmış, gelen atıksuyun muhtemel korozif özelliğinden etkilenmeyecek, plastik malzemelerin diskler halinde, döner bir şaft (mil) üzerine yerleştirildiği veya içi dolgu malzemesi ile dolu delikli tambur şeklindeki silindirik bir yapıdan oluşmaktadır. Oksijen ihtiyacı büyük oranda, dönme sırasında havadan sağlamaktadır. Disklerin yüzeylerinde mikroorganizmalar biyolojik film oluşturur. Diskler kısmen batırıldıkları için yüzeyde kalan (hava ile temas eden) döngüleri biyofilmlerin oksijen ihtiyacını karşılamaktadır. Biyodisklerde genelde uygulanabilir çaplar 1.5-3.0 m’dir. Şaftın her 1 metresine 2 cm aralıklarla 40-50 adet disk yerleştirilebilir, diskler mil üzerine birbirine paralel ve eşit aralıklı olarak yerleştirilir ve mil bir motor yardımı ile döndürülür, plastikten yapılan 2-3 m çapında, 2-3 cm kalınlığında disklerin dizilimiyle toplam uzunluk 6 m’ye kadar çıkabilir. Diskler 2-4 devir/dakika hızında döndürülür. Dolgulu tambur tiplerinde ise istenen toplam dolgu malzemesi yüzeyi sağlanacak şekilde boyutlandırma yapılmaktadır. Döner disk veya tambur şaftlarının her biri ayrı bir silindir haznesine (kanala), % 40 - 45’i su içinde batık olacak şekilde monte edilir. Atıksu tankı çok fazla ölü bölge kalmayacak şekilde boyutlandırılır, bu yüzden tank genelde yarım silindir şeklinde tercihen standart boyutlarda PE malzemeden ya da betonarme olarak imal edilir.

Daha fazla bilgi İster misiniz?

Mailinize Bizden bir maili düşsün

HEMEN ARA