Gün boyunca yorulan vücudunuzu dinlendirmek ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlamak için, SAFA HAVUZ  Havuz kurulumu alanında da çözümlerini sunuyor.

Taşma Havuz Sistemi

Havuz suyunun tüm havuz kenarlarından taşırılması esasına dayanır. Taşan su taşma kanallarına (savaklara) oradan taşma olukları vasıtasıyla ana arteri izleyerek denge tankına gider. Denge tankına gelen su ise flokulasyon , filtrasyon , ph düzenleme ve klorlama aşamalarından geçerek besleme nozulları aracılığıyla  tekrar havuza gönderilir. Küçük havuzlarda beslemeler yandan veya tabandan, büyük havuzlarda ise  tercihen tabandan yapılmalıdır.

Sistemin tercih edilmesindeki en önemli hususlar

1. Su yüzeyinde toplanan  kirlilik en kısa yoldan, taşırılma tekniğiyle  sistemden uzaklaştırılır.
2. Estetik açıdan uygulamalarda mükemmellik sağlar.

3  Havuzun duvarları yüzme seyrini engellemez ve güvenliği artırır.

4  Havuz yüzeyinde kullanım sırasında oluşan dalgalanmalar oluşmaz .
5. Taşma tekniğinde havuzların duvarlarında lokal kirlilik meydana gelmez.

Skimmer Sistemli Havuz

Yüzeyde bulunan kirli suyun bir kaç noktadan skimmerler tarafından çekilerek havuz filtresine iletilmesi ve temizlenen suyun  besi ağızlarından havuza geri gönderilerek sirkülasyon sağlanması  esasına dayanır . Skimmerli sistemlerde su devir sistemi basit olduğundan az yoğunlukta kullanılan özel havuzlar için uygundur, genel kullanıma açık havuzlar için önerilmez. .

Havuz içinde skimmerlerin pozisyonu su yüksekliğine göre ayarlanmalıdır, bu ayarlama sırasında rüzgârın yönü de mutlaka hesaplanmalıdır. Kare ağızlı skimmer, yuvarlak ağızlı skimmer ve geniş ağızlı skimmer çeşitleri bulunmaktadır .

Sistemin tercih edilmesindeki en önemli hususlar

1.Emilen suyu direk olarak emiş hattına gönderdiğinden ekstra bir denge deposuna ihtiyaç duyulmaz.

2.Sistemin  Bakımı ve kullanımı çok kolaydır ve maliyet olarak daha düşüktür.