Endüstriyel atıksular, işletmelerin üretim faaliyetleri sonucunda oluşur ve her bir üretim sektörüne göre farklılıklar oluşturur. Bu sebeple üretim tesisleri için kendine özgü bir atıksu arıtma tesisi tasarlanmalıdır.

SAFA ARITMA tekstil, gıda , metal, kimya, ilaç vb. sektörlerde çeşitli debilerde atıksu arıtma tesislerinin  tasarımını ve yapımını gerçekleştirmiştir.

Bu tesislerde kimyasal arıtma prosesleri, biyolojik arıtma prosesleri, çamur şartlandırma  ve  çamur susuzlaştırma prosesleri kullanılmıştır.